Strategija i vizija

Mi ulažemo u sledeću generaciju projekata za proizvodnju čiste energije.

Hans-Peter Floren

Direktor, Aliquantum Energy plc

Hidroenergija je važno rešenje za budućnost snabdevanja energijom u Evropi. Kako bi iskoristio taj potencijal, jedan od osnovnih ciljeva kompanije Aliquantum je da pronađe unosne lokacije za proizvodnju čiste struje u Evropi.

Ulaganjem u sledeću generaciju projekata za proizvodnju čiste energije, Aliquantum uvodi trend koji će formirati energetski sektoru u budućnosti: decentralizaciju i autonomne strukture. Svojom predanošću, Aliquantum već otvara finansijski atraktivne tržišne niše u hidroenergetskom sektoru.

 

Aliquantum, na primer, pravi jedinstven portfolio malih i srednjih hidroelektrana kapaciteta od jedan do deset megavata, kao i dugoročnih ugovora o kupovini (12 godina) po otkupnim cenama koje garantuje država.

Za investitore, za životnu sredinu
Aliquantum je posvećen svojim investitorima, ali posvećen je i očuvanju prirode i očuvanju njenih resursa. To sa jedne strane obuhvata prinos sa očuvanjem životne sredine, dok kroz odgovornu upotrebu hidroenergije, Aliquantum kombinuje ekonomske i ekološke ciljeve, profitabilan prinos sa održivim upravljanjem.

Tri etape

Strategija kompanije Aliquantum zasnovana je na programu sa tri etape. U prvoj etapi, Aliquantum otvara i gradi mikro i male hidroelektrane u Srbiji i Bosni. Na taj način, kompanija koristi infrastrukturu na licu mesta, što znači da investicioni troškovi ostaju pod kontrolom. U sledećem koraku, Aliquantum ulazi u susedne regione i širi svoj portfolio manjim hidroelektranama. Treća etapa će biti proširenje strategije na druga atraktivna tržišta u Evropi, na primer u vodom bogate zemlje Skandinavije.

Dobra mreža — prvoklasni kontakti

Ključna prednost kompanije Aliquantum je njena razvijena međunarodna mreža kontakata. Tim kompanije Aliquantum, između ostalog ima nekoliko desetina godina stručnog iskustva u oblasti izvora obnovljive energije u ciljnim regionima. Širenje aktivnosti kompanije Aliquantum širom Evrope znači da je London sedište kompanije Aliquantum: britanski glavni grad igra značajnu ulogu na evropskom nivou, zastupajući interese obnovljivih hidroenergetskih izvora. Aliquantum takođe ima kontakte i sa Briselom i evropskim institucijama.

Neko pitanje? Pišite nam …

4 + 11 =