Ciljni regioni

Regioni u kojima je aktivna kompanija Aliquantum imaju jednu zajedničku odliku: nude prvoklasne topografske i ekonomske uslove — a time i atraktivno investiciono okruženje.

Aliquantum sebe vidi kao pan-evropskog davaoca usluga, i fokusira se na perspektivne regione u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, što s jedne strane donosi visok nivo obaveza u ovom području, zbog topografskih i ekonomskih uslova.

Prvi projekti izvode se u Srbiji i Bosni. Ciljni regioni imaju ogroman ekonomski potencijal, koji je, za razliku od nuklearne Evrope, u velikoj meri neiskorišćen. Zbog jedinstvenog pristupa koji Aliquantum ima do ovako dobrog investicionog okruženja, već u prvoj etapi se može očekivati prihod od 20% na godišnjem nivou.

N

Početak u Srbiji

Aliquantum je inicijalno usmeren na Srbiju (koja je kandidat za članstvo u EU), u kojoj su pomenuti uslovi posebno dobri. Već ima udeo u dve funkcionalne hidroelektrane, kao i u centralnom operativnom i kontrolnom centru, koji se širi kao virtuelni kompleks elektrana. Lokalni razvojni tim takođe je identifikovao i obezbedio dve dodatne jedinice poslovne imovine za kupovinu. Pored toga kompanija Aliquantum je obezbedila portfolio investicionih projekata u različitim fazama postupka pribavljanja dozvola.

Položeni temelji za Bosnu

Drugi korak strategije podrazumeva širenje u Bosnu (potencijalni kandidat za članstvo u EU), sa ciljem formiranja mreže hidroelektrana širom planinskih masiva zapadnog Balkana. U vezi sa ovom etapom, već je potpisano nekoliko ugovora i izjava o namerama sa lokalnim samoupravama u Bosni, kako bi se osigurao pristup ovom neiskorišćenom potencijalu. Pored toga, još devet sporazuma je u fazi pregovora. Bosna ima povoljne uslove slične onima u Srbiji u pogledu topografije i isplativosti.

Širenje u Skandinaviju i na Alpe

Nakon toga, projekti će se realizovati na odabranim evropskim tržištima, na primer, u Švedskoj: drugi najveći proizvođač hidroenergije u Evropi ima ogroman potencijal za akviziciju — 1.600 od 1.800 hidroelektrana spadaju u segment malih hidroelektrana (do 10 MW). Aliquantum će zatim omogućiti ponudu u alpskom regionu, u vidu odabranih projekata posebno iz oblasti malih hidroelektrana.

Neko pitanje? Pišite nam …

3 + 15 =