Male hidroelektrane

Pojam male hidroelektrane označava posebnu vrstu hidroenergije. Vrstu koja ima posebno veliki potencijal. Retko kad se sa ovakvom sigurnošću može reći „mala ali moćna“.

Prednosti malih/srednjih hidroelektrana

Hidroenergija je vodeća svetska industrija. Manje hidroelektrane kapaciteta od 1 do 10 megavata, koje se nazivaju „male hidroelektrane“, predstavljaju nišu koja ne samo što je ekonomski atraktivna, već u nekim područjima predstavlja i neiskorišćen potencijal.

Održiva — u smislu životne sredine i protoka novca

Male hidroelektrane kombinuju prednosti hidroenergije i decentralizovane proizvodnje struje. Pored toga, njihovu razvijenu i dokazanu tehnologiju karakterišu niski troškovi životnog ciklusa proizvoda: relativno jednostavan mašinski projekat omogućava radni period od 50 godina i više bez velikih investicija za obnovu. Zbog svoje praktične veličine, postrojenja se grade relativno brzo i generišu novčane tokove odmah na početku investicije. Stabilni i održivi novčani tokovi u kombinaciji sa niskim operativnim troškovima omogućuju da stopa profit pre odbijanja kamata, poreza na dobit i amortizacije, bude veća od 80%, što dovodi do veoma atraktivnog odnosa rizika i prinosa, sa dobrom zaštitom sredstava.

Neko pitanje? Pišite nam …

12 + 1 =