Energija budućnosti Hidroenergija

Aliquantum — efikasna upotreba novih energija

Voda je pokretačka sila prirode“, rekao je jednom Leonardo da Vinči — Aliquantum Energy koristi ovu filozofiju kao pokretačku snagu za snabdevanje energijom 21. veka.

%

neiskorišćeni potencijal u Evropi

%

neiskorišćeni potencijal u jugoistočnoj Evropi

%

maksimalna efikasnost u proizvodnji energije

Voda je savršen izvor za efikasnu proizvodnju električne energije i nudi visok, još neiskorišćen potencijal za rast.

Velike prednosti hidroenergije, kao jedne od energija iz obnovljivih izvora, dobro su poznate: voda teče pouzdano, postrojenja potrebna za proizvodnju električne energije su relativno jednostavna, i stoga imaju niske troškove održavanja a veliku efikasnost. Ipak, mogućnosti koje nudi hidroenergija još uvek su daleko od ispunjenja svog punog potencijala.

Na primer, kompanija Aliquantum je prepoznala potencijal koji koristi prednosti posebno atraktivne niše u ovoj oblasti: Aliquantum gradi, kupuje i upravlja hidroelektranama u jugoistočnoj Evropi, sa fokusom na rečne elektrane i mikro-hidroelektrane, koje su integrisane u postojeću infrastrukturu.

Struja proizvedena iz obnovljivih izvora energije unosi se u nacionalnu elektroenergetsku mrežu i prodaje lokalnim energetskim preduzećima na bazi dugoročnih ugovora i cena, koje garantuje država. Dakle, Aliquantum je energetska kompanija koja proizvodi — s primarnim fokusom na male i mikro-hidroelektrane za jeftinu i profitabilnu proizvodnju električne energije.

Aliquantum pronalazi perspektivne elektrane i projekte, realizuje ih i optimizuje njihov rad u cilju dugoročne upotrebe. U prvoj etapi, kompanija usmerava svoje investicije u zemlje sa transparentnom regulativom koja se odnosi na vode i sistem otkupa odobren od strane države. Time se garantuje predvidiv i stabilan potok novca — tokom dugoročnog perioda poslovanja.

Strategija i vizija

Mi ulažemo u sledeću generaciju projekata za proizvodnju čiste energije.“

Male hidroelektrane

Pojam male hidroelektrane označava posebnu vrstu hidroenergije.

Projekat: Srbija

Prvi projekti kompanije Aliquantum pokazuju veliki potencijal regiona.