Odbor / Menadžment

Čak i u energetskom sektoru sve dobre stvari dolaze u trojkama — rukovodeći tim kompanije Aliquantum ih sve objedinjuje: stručnost, iskustvo i odlična mreža koja iz godine u godinu raste.

Menadžment

Aliquantum tim objedinjuje stručnost iz oblasti održive proizvodnje struje iz hidroenergije, i iskustvo realizacije projekata širom Evrope. Poseduje dugogodišnje iskustvo ne samo u sprovođenju međunarodnih projekata i akviziciji, već i u saradnji sa državnim institucijama i velikim energetskim kompanijama. Pored toga, Aliquantum ima na raspolaganju jedinstvenu mrežu u ciljnim tržištima i dobre kontakte sa javnim sektorom.

Hans-Peter Floren

Hans-Peter Floren

Izvršni direktor

Hans-Peter Floren je glavni izvršni direktor kompanije Aliquantum Energy plc i jedan od vodećih evropskih menadžera u energetskom sektoru. Kao šef odeljenja E.ON Ruhrgas, uticao je na poslovanje s gasom u proteklih 20 godina, na primer, sa Gazpromom, a potom je radio kao član austrijske javne komunalne kompanije OMV. Pored učešća u Odboru, Hans-Peter Floren je i lično uključen kao većinski akcionar društva.

Sven Sönnecken

Sven Sönnecken

Direktor operativnih poslova

Sven Sönnecken je direktor operativnih poslova u kompaniji Aliquantum Energy plc. Radio je nekoliko godina u grupaciji Rethman na poslovima spajanja i pripajanja (M&A). U jednoj infrastrukturnoj kompaniji bio je zadužen za kvote i procene kompanija, a takođe je radio i na brojnim projektima pripajanja i infrastrukturnim ugovorima u vrednosti od preko 100 miliona evra. Pored toga, Sven Sönnecken je bio investicioni menadžer u jednoj investicionoj kompaniji iz Diseldorfa. On je, između ostalog stručnjak za finansijske modele i procenu vrednosti privrednih društava.

Predsednik

John W. Cutts

John W. Cutts

Predsednik

John W. Cutts je predsednik kompanije Aliquantum Energy plc. Može se pozvati na preko 30 godina iskustva u međunarodnom investicionom bankarstvu, između ostalog u Amro (sada ABN Amro), Samuel Montagu (sada HSBC) i WestLB.

Pored toga, bio je na položajima u privredi, u kompanijama Rolls Royce i Ansafone. Proteklih 14 godina John Cutts je na čelu Pall Mall Capital, privatne investicione banke sa sedištem u Londonu. Diplomirao je na Univerzitetu u Saseksu, a postdiplomske studije poslovne administracije završio je u Francuskoj, na fakultetu INSEAD.

John Cutts je član Osnivačkog komiteta i Međunarodnog saveta INSEAD. Član je i brojnih nadzornih i savetodavnih odbora, između ostalog i Savetodavnog odbora za investiciono bankarstvo kompanije AD Invest (ranije Abu Dhabi Investment Company).