Rast tržišta

Hidroelektrična energija — sadašnje i buduće tržište u usponu

Ratifikacijom Pariskog sporazuma o klimatskim promenama prošlog novembra, dve vodeće svetske ekonomije dogovorile su se da ograniče globalno zagrevanje na manje od dva stepena Celzijusa i da prestanu da koriste fosilna goriva.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) izveštava da je hidroenergija već odgovorna za oko 16% (3.288 TW) globalne proizvodnje električne energije i za neverovatnih 92% struje proizvedene iz obnovljivih izvora.

Prema publikaciji Energy Technology Perspectives 2010 IEA BLUE, koja za cilj ima smanjenje emisije CO2 za 50% na globalnom nivou do 2050. godine (u odnosu na nivo iz 2005. godine), hidroenergija bi mogla da dostigne nivo od 6.000 TW u 2050. godini, što je dvostruko više nego sada

Takođe u Evropi, hidroenergija je najvažniji obnovljivi izvor odgovoran za 46% ukupne električne energije proizvedene iz svih obnovljivih izvora u 2012. godini.

Struktura struje proizvedene iz obnovljivih izvora u 2017. godini1

Izvor: AGEB e.V.

Sa Direktivom o obnovljivim izvorima energije (2009/28 / EZ), Evropska Unija (EU) promoviše upotrebu struje proizvedene iz novih energetskih izvora, sa ciljem da do 2020. godine dostigne nivo od 20% utrošene struje u EU iz obnovljivih izvora. Kao najvažniji resurs u ovom području, hidroenergija će verovatno imati najviše koristi od povezanog razvoja — i ponuditi odgovarajuće mogućnosti rasta u narednim godinama.

1 Preliminarne informacije, delimično procenjene