Hidroenergija u Srbiji

Prvi projekti kompanije Aliquantum pokazuju veliki potencijal — hidroenergije uopšte, a posebno ciljnog regiona.

Aktivne male hidroelektrane (Srbija)

Aliquantum Energy već učestvuje u dve nove aktivne hidroelektrane u Srbiji, koje proizvode ekološki prihvatljivu struju kapaciteta od oko 2,5 megavata. Aliquantum Energy očekuje godišnju proizvodnu od jedanaest miliona kilovat časova; nakon odbitka svih operativnih troškova, ostaje godišnji bruto dobitak reda veličine oko 1 milion evra.

Potencijal za budućnost

Činjenica da dve hidroelektrane u vlasništvu energetske kompanije već generišu protok novca, čini investiciju atraktivnom baš kao i činjenica da poseduju centar za daljinsko održavanje — mogućnosti za njegovu upotrebu stvaraju dodatni potencijal za budućnost.

Zbog činjenice da su dostupna još dva aktivna projekta, kao i projekti koji su u završnoj fazi izgradnje, ukupan kapacitet proizvodnih pogona kompanije Aliquantum u Srbiji zabeležiće rast do nivoa od 8,7 MW. Otkupna cena koju garantuje država, koja se obračunava u evrima, omogućava stabilan i predvidiv protok novca. Pored toga, kompanija Aliquantum napravila je plan realizacije projekata ukupnog kapaciteta od oko 38 MW, koji se nalaze u različitim fazama pribavljanja dozvola.

Uspešna realizacija 50% (19 MW) ovog potencijala uzima se kao konzervativna pretpostavka za poslovno planiranje, što za rezultat ima ukupan kapacitet od 26,5 MW za program prve faze izgradnje u Srbiji.

 PostrojenjaTurbineKapacitetCAPEX
Aktivne — kupljene241,2 MW
Proizvode221,9 MW5,7 Mil. €
U izgradnji7105,6 MW13,3 Mil. €
Faza pribavljanja dozvola81419 MW48 Mil. €
Ukupno u planu Srbija193027,7 MW67 Mil. €

Neko pitanje? Pišite nam …

15 + 14 =