Klimatski samit u Bonu – 23. Konferencija UN o klimatskim promenama je iza nas, a sledeće poglavlje priče biće napisano u Katovicama, Poljska, 2018. godine. Ishod ove džinovske runde konsultacija je detaljan, i u mnogo aspekata donekle neobavezujući…

opširnije