O nama

Aliquantum Energy Plc je nemačko-britanska kompanija sa sedištem u Londonu, Velika Britanija, sa aktivnostima usmerenim na obnovljive izvore energije. Aliquantum je posebno fokusiran na hidroenergiju, koja se dokazala kao najbolje rešenje za čisto i održivo snabdevanje energijom. U okviru strategije koja se odvija u tri faze, Aliquantum pravi portfolio visoko efikasnih hidroelektrana u Evropi — portfolio u kome investitori mogu da učestvuju preko kompanije Aliquantum. Na taj način ostvaruju korist od atraktivnog prinosa koji se dobija prodajom struje. Pored stručnosti članova svog iskusnog tima, za potrebe finansiranja malih i srednjih hidroelektrana Aliquantum takođe koristi i mrežu kontakata koju čine ključni akteri u političkoj i ekonomskoj sferi ciljnih regiona, kao što je npr. jugoistočna Evropa.